فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا

ارزیابی مهاجرت به استرالیا | فرم ارزیابی رایگان

برای ارزیابی شرایط خود فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا را تکمیل نمایید. کارشناس مهاجرت استرالیا با توجه به شرایط درج شده شما در فرم، میزان موفقیت شما را برای مهاجرت به استرالیا امکان سنجی خواهد نمود

  مشخصات عمومی متقاضــی مهاجرت


  تحصیلات و مهارت

  بلهخیر
  بلهخیر


  مشخصات مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

  مشخصات مدرک کارشناسی (لیسانس)*

  مشخصات مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

  مشخصات مدرک دکترا

  زبان های خارجه


  سوابق کاری

  مشخصات همسر متقاضی


  همسر : تحصیلات و مهارت


  همسر : مدرک دیپلم

  همسر : مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

  همسر : مدرک کارشناسی (لیسانس)

  همسر : کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

  همسر : دکترا  همسر : سوابق کاری


  استفاده از مطالب وبسایت با ذکر نام شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه مجاز است | نقشه سایت