فرم ارزیابی مهاجرت

برای ارزیابی شرایط خود فرم ارزیابی مهاجرت مورد نظر را انتخاب و تکمیل نمایید. کارشناس مربوطه با توجه به شرایط شما، میزان موفقیت شما را برای مهاجرت به یکی از کشورهای استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی امکان سنجی خواهند نمود.

مشخصات عمومی متقاضی مهاجرت


تحصیلات و مهارت

بلهخیر
بلهخیر


مشخصات مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

مشخصات مدرک کارشناسی (لیسانس)*

مشخصات مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

مشخصات مدرک دکترا

زبان های خارجه


سوابق کاری

مشخصات همسر متقاضی


همسر : تحصیلات و مهارت


همسر : مدرک دیپلم

همسر : مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

همسر : مدرک کارشناسی (لیسانس)

همسر : کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

همسر : دکتراهمسر : سوابق کاری

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا (اسکیل، توریستی، سرمایه گذاری)


آخرین مدرک تحصیلی

بلهخیر

مشخصات مدرک تحصیلی *

زبان های خارجه


سوابق کاریتمکن مالی


اطلاعات همسر متقاضی


آخرین مدرک تحصیلی

بلهخیر

مشخصات مدرک تحصیلی

زبان های خارجه


سوابق کاریبلهخیر
بلهخیر
بلهخیر
بلهخیر

آیا متقاضی ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی کانادا هستید؟ بلهخیر
آیا سوابق مدیریتی دارید؟*؟

فرم ارزیابی آفلاین

در صورتی که امکان تکمیل فرم ارزیابی آنلاین را ندارید فرم ذیل را دانلود و پس از تکمیل به ایمیل ذیل ارسال بفرمایید

پس از تکمیل به ایمیل m.foroughi@mohajeranfarda.com ارسال بفرمایید