ثبت مشخصات کارجو

لطفا مشخصات خود را به طور کامل پر کنید. پر کردن فرم ها مبنی بر استخدام نیست.اگر مشخصات شما مورد تقاضای یکی از کشورها برای مهاجرت باشد ما با شما تماس خواهیم گرفت.در قسمت توضیحات بیشتر لطفا کشور مورد نظر و تقاضای خود را بنویسید.

  (فرم ثبت مشخصات کارجو)

  اگر قصد مهاجرت به کشور های مختلف و کاریابی را دارید با تکمیل کردن این فرم ما میتوانیم به شما پیشنهاد دهیم چه کشوری مهاجرت کنید.اگر کشوری متناسب با مشخصات شما باشد با شما تماس خواهیم گرفتاین فرم صرفا برای ثبت مشخصات شماست برای ارزیابی مهاجرت فرم های ارزیابی سایت را پر کنید.

  مشخصات متقاضی اصلی


  آخرین مدرک تحصیلی

  بلهخیر

  مشخصات کامل مدارک تحصیلی *

  سوابق کاری  تمکن مالی  استفاده از مطالب وبسایت با ذکر نام شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه مجاز است | نقشه سایت