استرالیا

12/18/2017
هزینه ویزای سرمایه گذاری استرالیا

هزینه های ویزای سرمایه گذاری استرالیا

  هزینه های ویزای سرمایه استرالیا با توجه به آنچه در مقاله انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا شرح داده شد سوالاتی مربوط به هزینه های پیش رو شما […]
09/19/2017
australia registered migration agent

سیروس احمدی – کارشناس مهاجرت استرالیا

09/04/2017
ویزای 489 استرالیا

ویزای 489 استرالیا – اقامت مناطق کم جمعیت استرالیا

ویزای 489 استرالیا که به ویزای موقت Regional یا مناطق «کم جمعیت» چهار ساله معروف است ، برای متقاضیانی میباشد که معمولا نتوانستهزاند از طریق ویزاهای […]
09/04/2017

ویزای 400 استرالیا – کار موقت (اقامت کوتاه مدت) استرالیا

ویزای 400 استرالیا امکان کار بمدت موقت را برای متقاضی صادر می نماید , این ویزا برای افرادی صادر میشود که: قصد دارند وارد استرالیا شده […]
09/04/2017
ویزای 401 استرالیا

ویزای کار 401 استرالیا – کار موقت اقامت بلند مدت

ویزای کار 401 استرالیا برای اشخاصی صادر میشود که از طرف کارفرما اسپانسر شده باشند. با توجه به شرایط مورد نیاز ویزای 401 کارفرما بایست مورد […]
09/04/2017

ویزای کار 186 استرالیا – اقامت دائم با پیشنهاد کاری کارفرما

ویزا 186 استرالیا ویزایی برای اشخاص متخصصی است که از طریق کارفرمای استرالیایی پیشنهاد کاری دریافت نموده و طریق اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده است و […]