۰۸/۲۷/۱۳۹۹
جدیدترین شرایط اخذ ویزای کار آلمان در سال 2020 و 2021

جدیدترین شرایط اخذ ویزای کار آلمان در سال 2020 و 2021

[…]
۰۶/۱۶/۱۳۹۹

حقایقی در مورد مسکن در آلمان

[…]
۰۶/۱۲/۱۳۹۹
کارت آبی اتحادیه اروپا

کارت آبی اتحادیه اروپا

[…]
۰۵/۰۴/۱۳۹۹
رفع محدودیت ها برای کارگران فصلی آلمان

کاهش محدودیت ها برای کارگران فصلی آلمان

[…]
۰۳/۱۷/۱۳۹۹
تعرفه حقوق در آلمان

تعرفه دریافت حقوق در کشور آلمان – ویزای کار آلمان

[…]
۰۳/۱۲/۱۳۹۹
شرایط اخذ ویزای کار آلمان - یک زن در حال کار در تاسیساتی در کشور آلمان

نحوه و شرایط اخذ ویزای کار کشور آلمان

[…]

استفاده از مطالب وبسایت با ذکر نام شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه مجاز است | نقشه سایت